Prodaja in odkup živine

Odkup klavnega goveda

Biki

 

 

Odkup bikov za zakol za meso ali živo težo predvsem za Italijo, Avstrijo in Slovenijo.

Telice

 

 

Odkup telic za zakol za meso ali živo težo predvsem za Italijo, Avstrijo in Slovenijo.

Krave

 

 

Odkup krav za zakol za meso predvsem za Avstrijo in Slovenijo.