O nas

Vita-Špinlder d.o.o.

Z vami od 2003

Družinsko podjetje Vita - Špindler d.o.o. je bilo ustanovljeno 26.3.2003 in danes spada med največje uvoznike in izvoznike živine v Sloveniji.

Ukvarjamo se s prodajo in odkupom živih živali – goveda, predvsem preko lastnega zbirnega centra v Jurovskem Dolu.

Delujemo na geografskem področju celotne EU: Slovenija, Italija, Avstrija, Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska, Francija, Irska, ter občasno izvažamo v tretje države - Libanon.

Sodelujemo z živinorejci iz celotne Slovenije, ki imajo dobre izkušnje z rejo živali in njihovo oskrbo.

Ukvarjamo se tudi s kooperacijsko rejo telet pri izbranih rejcih.

 

Podjetje Vita – Špindler d.o.o. je pridobilo certifikat
Izbrana kakovost Slovenija za sveže meso.

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Proizvodi, ki so certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, potrošnikom zagotavljajo:

  • da so proizvodi pridelani in predelani v Sloveniji;
  • kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali;
  • da so s strani neodvisnih certifikacijskih organov opravljene redne kontrole v obratih pridelovalcev in predelovalcev.

 

 

Podjetje Vita – Špindler d.o.o. je vključeno v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Certifikat Vita-Špidler (.pdf)

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.