Kontakt

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Vita Špindler d.o.o.
Jurovski dol 1A, SI-2231 Jurovski Dol, Slovenija

Telefon:           +386 (0)8 205 39 11
Telefaks:         +386 (0)8 205 39 12

E-pošta:           vita@spindler.si
Splet:                www.spindler.si

ID za DDV:       +386 (0)8 205 39 11
Matična št.:      1806815000

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Srg: 2003/00271, št. vložka 1/11609/00, 26.3.2003. Osnovni kapital družbe: 8.763,00 EUR.

 

Kontakti

Boštjan Špindler      +386 31 207-093      prodaja in nabava direktor

Lilijana Špindler       +386 41 960-922      prokurist finance, administracija

Aleš Senekovič         +386 41 397 332       prodaja in nabava

Pavel Vit                    +420 602 714 438    prodaja in nabava

Ivan Špindler            +386 51 322 510       prodaja in nabava

 

Izpolnite kontaktni obrazec

Obvezna polja so označena z zvezdico (*).